Ciekawostki

Ciekawostki regionalne

Pamiątki związane ze zwiedzanymi obiektami - str.2:


pamiątkowy stempel okolicznościowy Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego Podobna pieczątka może upamiętnić naszą wizytę w Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Rysunek na pieczątce przedstawia budynek muzeum a napis Muzeum im. Prof. Wł. Szafera * Ojców nie pozostawia nam wątpliwości, gdzie złożyliśmy wizytę.
 
 
 
  bilet wstępu do Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia
Pod koniec ubiegłego stulecia, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych bilety wstępu do Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego wyglądały jak na obrazku obok.
Były numerowane i przygotowywane dla kas w postaci bloczków do wydzierania.
Z pewnością nie są one dziełem sztuki i nie mogą się równać z biletem do ruin zamku, ale i tak są ładniejszą pamiątką niż bezduszny wydruk z kasy fiskalnej. Te bilety mają ponad 20 lat, ciekawe jak będą wyglądać współczesne wydruki po tylu latach.

W kasie muzeum można jeszcze odbić sobie pieczątkę wycofaną już z Jaskini Łokietka, która przedstawia wizerunek tegoż zasłużonego dla naszej państwowości Króla Polski.
pamiątkowy stempel okolicznościowy z Jaskini Łokietka - wycofany

Na obrazku nawiązano do legendy o Jaskini i mającym sie w niej ukrywać przed pościgiem ze strony władcy czeskiego Wacława II naszym królu Władysławie Łokietku. Legenda mówi, że ukrywającego się króla od pościgu miał ochronić pająk, który utkał w wejściu do jaskini ogromną pajęczynę. Ścigający króla uznali to za znak, że w jaskini nikogo niema. Ile prawdy w tej legendzie to zapewne wie tylko sama jaskinia, której nazwa nawiązuje do "tych wydarzeń".

Poniżej bilet wstępu do Jaskini Łokietka z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Ponumerowane i wydrukowane bilety dostarczane były do kasy w postaci rolek, z których były odrywane.

bilet wstępu do Jaskini Łokietka z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia

C. dalszy - str.3 ->

 
  AGLER © 2006 - 2010