Okolica

Kilka słów o najbliższej okolicy

Najbliższa okolica:
Najbliższa okolica to przede wszystkim Ojcowski Park Narodowy. To podstawowa atrakcja, która od wielu dziesięcioleci przyciąga ludzi w te strony. Najbliższa okolica to również odległy o 20 kilometrów Kraków, przez stulecia będący stolicą naszej Rzeczpospolitej, siedziba królów i władców Polski, jedno z największych centrów nauki i kultury ówczesnej Europy. Najbliższa okolica to również odległy o 20 kilometrów Olkusz będący przez wiele lat administracyjną stolicą naszego regionu.

 
Ojcowski Park Narodowy:
Najmniejszy z naszych parków narodowych utworzony w 1956 roku staraniem wielu przyrodników, zakochanych w pięknie tego skrawka naszej ojczystej przyrody. Najwybitniejszemu orędownikowi jego utworzenia profesorowi Władysławowi Szaferowi zostało poświęcone Parkowe Muzeum Przyrodnicze. Więcej tutaj OPN

 
Skały i jaskinie:
Jest ich wiele, każda widoczna skała posiada swoją nazwę lub wiąże się z nią jakaś opowieść lub legenda. Porównywalnie rzecz ma się z jaskiniami, które czasmi zwyczajowo nazywane są grotami. Na naszej mapce zaznaczyliśmy cztery jaskinie naszym zdaniem najciekawsze udostępnione dla ogółu zwiedzających oraz dwie formacje skalne.

 
Miejscowości:
Na naszej mapce zaznaczyliśmy miejscowości naszej okolicy godne uwagi, tutaj ułożone według alfabetu: polecamy również nasze historyczne miasta powiatowe na przestrzeni wieków: oraz graniczącą z Krakowem, posiadającą kopalnię soli będącą ewenementem na skalę światową: i jedyną w Europie naturalną piaszczystą pustynię:

 
Zabytki architektury:
Nasza mapka zawiera także obiekty stworzone ręką ludzką często równie piękne jak te powstałe w wyniku działań natury. Poniżej krótkie ich charakterystyki:

Rozlokowanie opisanych miejscowości i obiektów najbliższej okolicy w zakładce: 
  AGLER © 2006 - 2012