Biały Kościół

Biały Kościół

Biały Kościół - wieś położona w centralnej części Gminy Wielka-Wieś, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Jej powierzchnia to ponad 400 hektarów. Zamieszkuje ją około 1 tysiąca mieszkańców.

Wzmiankowana w 1325 roku. U Jana Długosza występuje pod łacińską nazwą Alba ecclesia (Biały Kościół). Współczesna nazwa wywodzi się od pięknego kościółka pod wezwaniem św. Mikołaja pochodzącego z II połowy XIX wieku. Jest ona zapewne kontynuacją nazwy Długosza, gdyż według tego dziejopisarza w połowie XV wieku istniał tu murowany kościół pod wezwaniem św. Maryi Magdaleny i to od niego zapewne pochodzi pierwotna nazwa Alba ecclesia.

W zachodniej części wsi znajduje sie Dolina Kluczowody, jedna z jurajskich dolinek Parku Krajobrazowego Dolinki Podkrakowskie. Na jej terenie w sąsiedniej miejscowości Wierzchowie znajduje się jedna z największych jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej Jaskinia Wierzchowska Górna.

Na terenie wsi, na obrzeżu wspomnianej już Doliny Kluczowody znajduje się stroma skała o nazwie Zamkowa Skała albo Zamczysko. Jak nazwa wskazuje stał na niej zamek nazywany przez niektórych strażnicą, którego resztki można zobaczyć na szczycie. Postawiony w średniowieczu, przypuszczalnie na początku XIV wieku, przez przodków Zakliki, którzy byli dziedzicami Białego Kościoła. Zamek służył zapewne swym właścicielom około 50 lat kiedy to nastąpiła katastrofa budowlana. Osunęła się cała północna i zachodnia część skały na której był posadowiony. Właściciele przenieśli się do nowej, większej rezydencji do Korzkwi. W roku 1961 obiekt został wciągnięty na listę zabytków nieruchomych. W latach 1993-94 w wyniku prac archeologicznych odsłonięto widoczne fragmenty budowli. 
  AGLER © 2006 - 2012