O P N

Brama Krakowska

Brama Krakowska jest jedną z tzw. bram skalnych, tworów powstałych w wyniku działania wielu czynników takich jak: ruchy tektoniczne, zjawiska krasowe, ruchy masowe oraz zróżnicowanie litologiczne skał. Powstają one najczęściej przy ujściu dolin lub większych wąwozów. Oprócz Bramy Krakowskiej przykładem mogą być skały u wylotu wąwozu Jamki, skały Sucze u wylotu wąwozu Stodoliska, skały Jonaszówka i Plażówki u wylotu Doliny Sąspowskiej, czy wreszcie Brama Będkowska i Bolechowicka.

Brama Krakowska - szlak niebieski po zejściu z Góry Chełmowej


Brama Krakowska - szlak niebieski po zejściu z Góry Chełmowej w stronę drogi -->


Brama Krakowska jest zbudowana z wapieni skalistych górnej jury, będących elementem dominującym w budowie geologicznej Ojcowskiego Parku Narodowego. Ta odmiana charakteryzuje się dużą zwięzłością w stosunku do pozostałych dwóch facji uławicowej i płytowej. Dzięki tym właściwości wapienie skaliste tworzą w dolinach liczne twardzielcowe ostańce. W przypadku Bramy Krakowskiej prawdopodobnie najistotniejszym czynnikiem była erozja boczna zachodząca na zboczu wąwozu. Kolumny Bramy Krakowskiej mają około 15 metrów wysokości.

w głębi Brama Krakowska widziana sprzed Jaskini Ciemnej

<-- w głębi Brama Krakowska widziana sprzed Jaskini Ciemnej


Według tradycji brama nazywana jest Krakowską, ponieważ miał tędy w średniowieczu prowadzić szlak kupiecki ze Śląska do Krakowa.

Pod lewym filarem patrząc od strony drogi przed jej budową znajdowało się źródło krystalicznie czystej wody. Poprowadzono ją rurami pod drogą gdzie płynie do dziś jako Źródełko Miłości.

Brama Krakowska jest częścią powstałego w 2006 roku projektu pod nazwą Małopolski Szlak Geoturystyczny. Ma on "prowadzić" turystę po najciekawszych z punktu widzenia geologicznego miejscach Małopolski. W każdym takim miejscu "przystanku" jest postawiona tablica z nazwą obiektu, jego opisem, procesem powstawania, rysunkami, wykresami i zdjęciami. Szlak powstał z inicjatywy Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Szlak zapewne by nie powstał gdyby nie zaangażowanie pracowników i studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Przystanek przy Bramie Krakowskiej nosi numer 43. 
  AGLER © 2006 - 2012