Czajowice

Wieś Czajowice

Czajowice - wieś położona w północnej części gminy Wielka-Wieś, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Zajmuje obszar około 230 hektarów. Zamieszkuje ją około 580 mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o Czajowicach pochodzi z 1382 roku, kiedy to na zamku krakowskim niejaki Mikołaj sołtys z Czajowic był ławnikiem. Następnie na przestrzeni wieków terenem tym władają między innymi: Spytek Czajowski, jego bracia Jakub i Mikołaj, Jan Wizenberk, starościna wolbromska Urszula Dembińska. Część wsi wchodzących w skład dóbr ojcowskich w 1804 roku kupują Żydzi z Prus. W latach międzywojennych aż do reformy rolnej po zakończeniu II Wojny Światowej właścicielką jest Ludwika Czartoryska. W wyniku dekretu o reformie rolnej jej własność zostaje upaństwowiona, a tereny rozparcelowane. Lasy przechodzą do Nadleśnictwa Państwowego Ojców, z czasem część z nich wejdzie w skład Ojcowskiego Parku Narodowego.

miejsce licznych spotkań i pikników mieszkańców i przyjezdnych - skała a właściwie to co z niej pozostało w wyniku działalności kamieniołomu i wypalania wapna, w pobliżu pozostałości wapiennika czyli pieca do wypalania wapna


miejsce licznych spotkań i pikników mieszkańców i przyjezdnych - skała a właściwie to co z niej pozostało w wyniku działalności kamieniołomu i wypalania wapna, w pobliżu pozostałości wapiennika czyli pieca do wypalania wapna -->


Wieś graniczy z Ojcowskim Parkiem Narodowym i wchodzi w skład jego strefy ochronnej zwanej otuliną Parku. Na jej terenie znajduje się parking, z którego wystarczy podejść około 15 minut by znaleźć się przed wejściem do Jaskini Łokietka. Dzięki temu nawet nie w pełni sprawne osoby, z racji wieku lub innych przypadłości, dla których sporą trudnością jest podejście do Jaskini Łokietka czarnym szlakiem od strony Złotej Góry i Ojcowa mogą ją zwiedzić. 
  AGLER © 2006 - 2012