O P N

Jaskinia Łokietka

stary pamiątkowy stempel okolicznościowy Jaskini Łokietka - w 2003 można było go jeszcze odbić w kasie Muzeum OPN - więcej o stemplach - KLIKNIJ ! Jaskinia Łokietka, wcześniej Jama Królewska zwana zwyczajowo Grotą Łokietka oprócz Smoczej Jamy na Wawelu, Jaskini Raj w Chęcinach czy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie należy do najbardziej znanych polskich jaskiń. Jest największą ze znanych na dzień dzisiejszy jaskiń położonych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Jej otwór wejściowy jest usytuowany ok. 125 metrów nad dnem Doliny Sąspowskiej w północno-zachodnim zboczu Chełmowej Góry.

Do wejścia zamkniętego kratą stylizowaną na pajęczynę prowadzi szczelina skalna o długości 20 metrów. Długość jaskini wynosi 320 metrów, a deniwelacja (różnica wysokości pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem w jaskini) 7 metrów. Składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni.

przed kratą - wejściem do Jaskini Łokietka
<-- przed kratą - wejściem do Jaskini ŁokietkaJaskinia została wyżłobiona przez wodę w wapieniach górnej jury. Przez cały rok panuje w niej można powiedzieć stała temperatura, która wynosi 7-8°C. Po minięciu kraty, skręceniu w lewo i zejściu w dół po drewnianych schodach wchodzimy do obszernego Głównego Korytarza. Nim dochodzimy do Sali Rycerskiej o długości 25 i szerokości 10 metrów, i znacznej wysokości. Następnie schodami w górę przechodzimy przez niewielki korytarz do najstarszej części jaskini zwanej Kuchnią, w której widać przedostające się do jaskini korzenie rosnących na Jaskini drzew. Kolejnymi schodami schodzimy do największej sali o rozmiarach 20 x 30 metrów zwanej Sypialnią. Na jej dnie możemy zobaczyć głazy odpadłe od stropu pokryte polewą naciekową, a w osmalonym stropie liczne kotły wirowe. Na uwagę zasługuje również olbrzymi słup naciekowy zwany "Orłem". Z sali tej przebitym w 1974 roku korytarzem (w celu usprawnienia ruchu turystycznego) wracamy do Sali Rycerskiej i dalej Głównym Korytarzem wychodzimy na zewnątrz.

po wyjściu z Jaskini Łokietka dobrze napić się ciepłej herbatki
po wyjściu nawet w słoneczny dzień dobrze napić się ciepłej herbatki, zjeść kanapki zwłaszcza jak zwiedzaliśmy jaskinię z dziećmi -->


Jaskinia niestety, posiada ubogą szatę naciekową. Zachowała się ona jedynie w niedostępnych miejscach. W XIX wieku z chwilą gdy Ojców i wszystko co się z nim wiązało włącznie z jaskiniami stał się modny, trendy jak byśmy dzisiaj powiedzieli pojawiło się to co zawsze pojawia się w takich miejscach. Chęć posiadania osobliwej pamiątki w postaci wapiennego sopla. Jedynym pocieszeniem może być, że nie uczynili tego dzisiejsi wandale, ale marne to pocieszenie bo w jaskini możemy dzisiaj podziwiać jedynie małe sopelki zwane makaronikami o długości kilku centymetrów.

Strop i ściany jaskini są okopcone od pochodni z jakimi przez dziesięciolecia zwiedzano jaskinię. Do niedawna, do założenia w 1987 roku oświetlenia elektrycznego jaskinię zwiedzało się ze świeczkami (obecnie tak zwiedza się pobliską Jaskinię Ciemną). Pierwsze badania w jaskini przeprowadził w 1871 roku właściciel Ojcowa archeolog amator Jan Zawisza. W roku 1924 Jaskinia została uznana za zabytek. 
  AGLER © 2006 - 2012