Kraków

Stołeczne Królewskie Miasto Kraków

herb Krakowa Kraków - jedno z najpopularniejszych miast na świecie, jedna z historycznych stolic Polski i siedziba polskich królów. Do tej wspaniałej przeszłości nawiązuje oficjalna nazwa Stołeczne Królewskie Miasto Kraków, używana w uroczystych dokumentach. Termin ten został formalnie określony w Statucie Miasta Krakowa zatwierdzonym przez Urząd Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako jedyne miasto w Polsce ma prawo używać w herbie godło Państwa Polskiego co według heraldyki przysługuje jedynie miastu stołecznemu.

Miasto Kraków położone jest nad Wisłą w południowej części Polski. Jest miastem na prawach powiatu, siedzibą województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego, w skład którego wchodzi również nasza miejscowość Wola Kalinowska.

Pierwsze źródła pisane o naszej dawnej stolicy pochodzą z końca I tysiąclecia. W 966 roku (roku chrztu państwa polskiego) wspomina o nim podróżnik i kupiec arabski Ibrahim ibn Jakub. W dokumentach łacińskich pojawia się w 973 roku jako Cracoua. Pierwsza wzmianka na ziemiach polskich pochodzi z dokumentu z 992 roku Dagome iudex.
Jeśli chodzi o nazwę to niektórzy językoznawcy wywodzą ją od słowa krak co oznacza odgałęzienie rzeczne. Natomiast ks. Wincenty Kadłubek, który po Galu Anonimie dokonał w XII w. ponownego spisu dziejów wczesnej Polski nazwę wywodzi od legendy o księciu Kraku.

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Krakowa pochodzą z Wawelskiego Wzgórza. To tutaj był jeden z ważniejszych grodów państwa Wiślan, po podbiciu około 990 roku przez Mieszka I staje się częścią państwa Piastów. Około 1000 roku w Krakowie jest już siedziba biskupstwa, a Kazimierz Odnowiciel podnosi go do głównej siedziby książęcej czyli niejako stolicy państwa.
W okresie rozbicia dzielnicowego jest siedzibą księcia seniora. W 1241 roku w wyniku najazdu tatarskiego miasto zostaje zniszczone.

Brama Floriańska


Brama Floriańska -->5 czerwca 1257 roku książę Bolesław Wstydliwy wespół z matką i swoją żoną św. Kingą nadaje miastu na prawie magdeburskim lokację. Zasadźcami zostają trzej wójtowie: Gedko Stilvoyt, Jakub z Nysy i Dytmar Wolk z Wrocławia. Miasto zostaje zasiedlone głównie przybyszami ze Śląska i Niemiec, w wyniku czego mieszczaństwo posługiwało się językiem niemieckim, ma to miejsce do XVI wieku. Nowo wytyczony układ miasta ma postać szachownicy, ze starych elementów zachowana zostaje ulica Grodzka i Kościół Mariacki.
W 1320 roku w katedrze wawelskiej na króla zostaje koronowany Władysław Łokietek. Fakt ten symbolicznie kończy rozbicie dzielnicowe, a Kraków staje się miejscem koronacji władców Polski aż do 1734 roku.
Z ważniejszych dat należy przytoczyć lata 1596 - 1611 roku, kiedy ma miejsce przeniesienia dworu królewskiego przez Zygmunta III Wazę z Krakowa do Warszawy. Pomimo to Katedra wawelska pozostaje miejscem pochówku królów Polski a Kraków pozostaje stołecznym i królewskim miastem. Losy Krakowa tak jak i całej naszej ojczyzny wytyczają kolejne wojny, później kolejne powstania i tak dochodzimy do czasów współczesnych. Kraków staje się jednym z ważniejszych turystycznych miast Europy i Świata.

Sukiennice na krakowskim rynku

Sukiennice na krakowskim rynku


Co zwiedzić w Krakowie ? O tym napisano zbyt wiele przewodników by rozwodzić się nad tym na naszej małej stronie. Zapewne jednak jadąc do Krakowa z noclegu w naszym gospodarstwie, w pierwszej kolejności Wawelskie Wzgórze z Zamkiem i Katedrą, miejscem pochówku wielu naszych władców i ważnych postaci z Historii Polski oraz krakowski Rynek z Kościołem Mariackim i Sukiennicami.

Przebywając w Krakowie warto wsiąść w pociąg i podjechać do leżącej nieopodal Krakowa Wieliczki, słynnej nie tylko w Polsce ale i na świecie z Kopalni Soli.
 
  AGLER © 2006 - 2012