O P N

Ojcowski Park Narodowy - środowisko

znak rozpoznawczy OPN, ten był umieszczony na symbolicznej bramie przy wjeździe do parku od strony Woli Kalinowskiej - niestety obecnie nieistniejący, zniszczony przez wandali - jak wyglądała całość możesz zobaczyć klikając na ten obrazek Podłoże geologiczne Ojcowskiego Parku Narodowego stanowią wapienie jurajskie, których wiek określa się na 150-180 milionów lat. W wyniku działania wód krasowych powstały urozmaicone stromymi ścianami wąwozy osiągające 120 m głębokości oraz różne formy skalne w tym ostańce (pozostałości po większych masywach skalnych, powstałe w wyniku wietrzenia i erozji, są wyizolowaną formą terenu, często o stromych i skalistych stokach, najbardziej znany z nich to Maczuga Herkulesa). W wyniku działania zjawisk krasowych na terenie parku powstało wiele jaskiń. Ich liczbę na dzień dzisiejszy szacuje się na ok. 600.

Jednakże nie tylko przyroda nieożywiona jest chlubą Parku ale również flora i fauna. Na szczególną uwagę zasługują lasy, które pokrywają ponad 70% jego powierzchni. W przeciągu 50 lat od utworzenia OPN struktura zbiorowisk leśnych uległa znacznej przemianie. Obecnie na wierzchowinie występują bory mieszane natomiast zbocza porastają lasy liściaste takie jak buczyna karpacka i grądy.

las liściasty w Dolinie Sąspowskiej

las liściasty w Dolinie Sąspowskiej -->


Duże urozmaicenie rzeźby terenu oraz mikroklimatu wpłynęło na bogactwo i różnorodność flory w OPN. Na terenie Parku występuje około 1000 gatunków roślin naczyniowych, ponad 300 gatunków mszaków, około 200 porostów i około 1300 gatunków grzybów. Do osobliwości świata roślin należą w szczególności: obrazki alpejskie, paproć języcznik zwyczajny, lilia złotogłów, pełnik europejski, obuwik oraz powszechnie znana brzoza ojcowska uważana przez wiele lat za endemit czyli gatunek występujący jedynie tutaj na terenie OPN.

Równie bogata jest fauna Parku. Dotychczas zbadano około 6000 gatunków, a przewiduje się że zwierząt może być dwa razy tyle. Najbardziej charakterystycznych ssakiem, którego wizerunek znajduje się w godle OPN jest nietoperz. Zimuje ich tutaj 17 gatunków z 25 stwierdzonych w Polsce. Z innych ssaków można tu między innymi spotkać borsuka, gronostaja, popielicę oraz wprowadzonego w to środowisko w 1985 roku, po wielu wiekach nieobecności bobra europejskiego.


odpoczywające nietoperze na suficie Jaskini Ciemnej
<-- odpoczywające nietoperze na suficie Jaskini Ciemnej


Na ternie Parku można spotkać około 130 gatunków ptaków, w tym żyjące nad potokami górskimi: pluszcza, pliszkę górską i zimorodka. Można tu również spotkać rzadką muchołówkę białoszyją i czarnego bociana. Z innych zwierząt, w Parku występują oczywiście płazy z traszką zwyczajną i grzebieniastą, rzekotką drzewną i kumakiem nizinnym jak również gady z niegroźnymi dla ludzi padalcem i gniewoszem plamistym oraz jadowitą żmiją zygzakowatą, której lepiej zejść z drogi jeśli ona nie uczyniła tego wcześniej. Najpospolitszymi mieszkańcami wód spośród ryb są pstrągi: potokowy i tęczowy. W wodach spotkać można również strzeblę potokową. Najliczniejszą jednak grupę zwierząt stanowią owady. Do tej pory opisano ich około 5000 gatunków. Spośród nich około 1700 to chrząszcze, a około 1100 to motyle.

W obrębie granic Parku zlokalizowane są liczne zabytki architektury. Dwa z nich zwane "orlimi gniazdami" leżące na szlaku turystycznym o tej samej nazwie były w średniowieczu częścią systemu obronnego południowo-zachodniej granicy Polski. Renesansowy, dobrze zachowany zamek w Pieskowej Skale i ruiny gotyckiego zamku w Ojcowie bo o nich mowa są jednymi z najliczniej odwiedzanych obiektów w Parku. Innym licznie odwiedzanym zabytkiem a właściwie obiektem w zabytkowym budynku jest Muzeum Przyrodnicze im, prof. Władysława Szafera, założone w 1965 roku.


Z innych obiektów udostępnionych do zwiedzania należy wymienić Muzeum Regionalne w Ojcowie prowadzone przez PTTK. Z obiektów OPN niesłabnącą popularnością cieszą się Grota Łokietka i Jaskinia Ciemna.


  <- historia OPN     szlaki OPN ->

 
  AGLER © 2006 - 2012