Pieskowa Skała

Pieskowa Skała

Pieskowa Skała - osada położona w Dolinie Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, administracyjnie na terenie I Działu wsi Sułoszowa (wieś Sułoszowa składa się z trzech sołectw, które określa się mianem: Dział I, II i III) w gminie o tej samej nazwie.

Pierwsza wzmianka o Pieskowej Skale pochodzi z 1315 roku, kiedy to w dokumencie Władysława Łokietka wymieniony jest z niemiecka zamek (castrum) Peskenstein. Niektórzy nazwę osady wywodzą od właściciela zamku Piotra Szafrańca. W średniowieczu zdrobnienie od tego imienia brzmiało Pieś bądź Pieszko. Problem jednak w tym, że Piotrowi Szafrańcowi zamek został nadany przez króla polskiego Ludwika Węgierskiego w 1377 roku. Między pierwszym a drugim wydarzeniem upłynęło zatem 62 lata, więc trudno rozstrzygnąć czy nazwa odnosi się do pierwszego pisanego dokumentu czy dedukcji etymologicznej bądź ludowego przekazu. Sprawę nieco komplikuje, a może rozjaśnia fakt, że w wyniku badań archeologicznych, przeprowadzonych na nieopodal leżącej skale Kozica natrafiono na ślady warowni, przypuszczalnie z czasów walki o tron krakowski przez Henryka Brodatego. Tamta fortyfikacja jak i wybudowana z rozkazu Kazimierza Wielkiego zamek w miejscu, w którym go widzimy do dzisiaj oczywiście po licznych przebudowach miał za cel ochronę traktu kupieckiego z Krakowa na Śląsk.

dwa charakterystyczne obiekty Pieskowej Skały - Maczuga Herkulesa na pierwszym planie i zamek w tle


dwa charakterystyczne obiekty Pieskowej Skały - Maczuga Herkulesa na pierwszym planie i zamek w tle -->


Jakby nie patrzeć na problem z nazwą to jedno jest faktem historia Pieskowej Skały to historia zamku i jego otoczenia.

Drugim charakterystycznym obiektem nierozłącznie związanym z Pieskową Skałą jest najbardziej znana w Polsce skała zwana Maczugą Herkulesa. Praktycznie nie można powiedzieć "byłem, odwiedziłem" Ojcowski Park Narodowy, jeśli na trasie jego zwiedzania nie pojawiły się te dwa obiekty. Pewną ciekawostką jest dla odwiedzających Pieskową Skałę, że u stóp zamku w Dolinie Prądnika znajduje się kompleks pięciu przepływowych stawów, które zostały założone w XVI wieku a ryby hodowano w nich do roku 1993. Obecnie są cennym miejscem dla rozrodu zamieszkujących w Parku płazów: żab, ropuch, kumaków i traszek. W okresach związanych z migracją tych płazów do i ze stawów, zalecane jest zdjęcie nogi z pedału gazu. Przyrodę mamy tylko jedną, jak będziemy o nią dbać pozostanie jeszcze dla naszych dzieci i wnuków, i ich dzeci i wnuków, itd. 
  AGLER © 2006 - 2012