Sąspów

Wieś Sąspów

Sąspów - wieś położona w północno-wschodniej części gminy Jerzmanowice-Przeginia, w powiecie krakowskim. Zamieszkuje ją około 1.350 mieszkańców. Jak cała gmina tak i Sąspów wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych - Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" i stanowi część otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego.

Pierwsza wzmianka o Sąspowie pochodzi z 1326 roku, kiedy to wieś znajdowała się w kluczu pieskoskalskim. Do XVII wieku przetrwały dwa działy szlachty zagrodowej należące do Krzysztofa Sąspowskiego oraz Jakuba i Stefana Załków.

Kościół na skale p.w. św. Katarzyny w Sąspowie


<-- Kościół na skale p.w. św. Katarzyny w Sąspowie


Wcześniejsze wzmianki, bo już z 1314 roku mówią o posadowionym na górze, okolicznej skale kościele.
Pierwszy jak większość ówczesnych, w tym również tutejszych średniowiecznych budowli wykonany był z drewna i o dziwo przetrwał ponad 400 lat, do 1760 roku. Poniżej kościoła w skale znajdują się dwie jaskinie zwane Wschodnią i Zachodnią. W roku 1874 jako pierwszy przeprowadził w nich badania archeolog amator, właściciel Ojcowa Jan Zawisza. U stóp skały tryska źródło od niepamiętnych czasów nazywane Źródłem św. Katarzyny.

Chałupa w Dolinie Sąspowskiej


Chałupa w Dolinie Sąspowskiej -->


Źródło to jak i dwa inne dają początek płynącemu w kierunku południowym strumieniowi nazwanemu od wsi Sąspówką. W trakcie swego biegu tworzy piękną, malowniczą dolinę, która po Dolinie Prądnika jest drugą co do wielkości doliną Ojcowskiego Parku Narodowego. Od strumienia otrzymuje ona nazwę Dolina Sąspowska. Posuwając się w głąb doliny wzdłuż żółtego Szlaku Dolinek Jurajskich miniemy z lewej strony Wąwóz Korytania ze znajdującą się u jego wylotu Jaskinią Koziarnia. W jej wnętrzu umieszczona jest aparatura sejsmologiczna. Nieopodal w budynku "Koziarnia" mieści się Obserwatorium Sejsmologiczne PAN. Stąd podawane są porównawcze dane w przypadku trzęsień ziemi na całym globie.

Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia przy budowie przez wieś drogi z Jerzmanowic w stronę Złotej Góry odkryto kopalnie i pracownie krzemieniarskie, datowane na czwarte tysiąclecie przed naszą erą. 
  AGLER © 2006 - 2012