O P N

Ojcowski Park Narodowy - szlaki piesze

drogowskaz na szlaku w OPN
drogowskaz na szlaku w Dolinie Sąspowskiej wraz z regulaminem Parku -->


Przez teren Ojcowskiego Parku Narodowego przebiega około 35 kilometrów pieszych, znakowanych szlaków turystycznych.

Trzy z nich tj. czerwony, niebieski i żółty są szlakami dla których teren OPN jest jedynie ich małym fragmentem.

Pozostałe dwa zielony i czarny są szlakami lokalnymi mającymi początek i koniec na terenie Parku. Mają one charakter łączników pomiędzy powyższymi szlakami i prowadzą do obiektów, które tamte szlaki pomijają.

Szlaki na terenie Parku są o tyle istotne iż zgodnie z Regulaminem dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy § 5 punkt 12
Na obszarze Parku zabrania się: ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi, czyli tłumacząc na "nasze" po terenie Parku można poruszać się tylko i wyłącznie po wyznaczonych do tego szlakach.

na szlaku w Dolinie Sąspowskiej

<-- na szlaku w Dolinie Sąspowskiej


Przebieg powyżej wymienionych szlaków można prześledzić na naszej mapce, pod zakładką:

            - Mapka

Poniżej w skrócie przedstawiamy przebieg szlaków: czerwonego, niebieskiego i żółtego z uwzględnieniem ich przebiegu na terenie Parku. Przebieg na terenie Parku oznaczony kolorem
  z i e l o n y m.

  Szlak Orlich Gniazd

Kraków - Giebułtów - Prądnik Korzkiewski - ujście Wąwozu Stodoliska - Prądnik Czajkowski - Góra Okopy z Grodziskiem - Źródełko Miłości - Skała Jonaszówka - Ojców (muzeum OPN - ruiny zamku - Kaplica "Na Wodzie") - Grodzisko - Źródło Radości - Pieskowa Skała (zamek) - Sułoszowa (kościół) - Rabsztyn (ruiny zamku) - Bydlin (ruiny zamku) - Smoleń (ruiny zamku) - Pilica (zamek) - Podzamcze (ruiny zamku Ogrodzieniec) - Morsko (ruiny zamku) - Bobolice (ruiny zamku w odbudowie, rekonstrukcji) - Mirów (ruiny zamku) - Ostrężnik (ruiny zamku) - Olsztyn (ruiny zamku) - Częstochowa

  Szlak Warowni Jurajskich

Rudawa - Dolina Będkowska - Jerzmanowice Lepianka - Czajowice - Wąwóz Ciasne Skałki - Brama Krakowska - Igła Deotymy - Jonaszówka - Ojców - Kaplica "Na Wodzie" - Grodzisko - Skała - Tarnawa - Imbramowice - Glanów - Wolbrom - Dłużec - Podzamcze - Ogrodzieniec - Zawiercie - Morsko - Ostrężnik - Mstów

  Szlak Dolinek Jurajskich

Krzeszowice - Dolina Eliaszówki - Dolina Racławki - Szklary - Dolina Szklarki - Dolina Będkowska - Brama Będkowska - Będkowice - Dolina Kobylańska - Brama Bolechowicka - Wąwóz Bolechowicki - Wierzchowie - Jaskinia Wierzchowska Górna - Murownia - Dolina Prądnika - Źródełko Miłości - Igła Deotymy - Jonaszówka - Dolina Sąspowska - Sąspów - Wola Kalinowska (Kalinów) - Dolina Prądnika - Maczuga Herkulesa - Pieskowa Skała

na szlaku w Dolinie Sąspowskiej
na szlaku w Dolinie Sąspowskiej -->


Jak widać powyższe szlaki w znacznej mierze przebiegają poza granicami Parku.

Czerwony Szlak Orlich Gniazd liczy ponad 160 kilometrów, Niebieski Szlak Warowni Jurajskich ponad 150, a ostatni z nich Żółty Szlak Dolinek Jurajskich około 50 kilometrów. Jako ciekawostkę można dodać, że wyznaczenie Szlaku Orlich Gniazd nastąpiło w 1950 roku z inicjatywy wybitnego propagatora turystyki i krajoznawcy Kazimierza Sosnowskiego na podstawie jego projektu. Swą nazwę zawdzięcza on historycznym zamkom z czasów średniowiecza powstałym z woli Króla Polski Kazimierza Wielkiego zwanych "Orlimi Gniazdami" z racji usytuowania na płaszczyznach wysokich skał.


  Szlak zielony

Dolina Sąspowska - Złota Góra - Ojców (ruiny zamku) - Park Zamkowy - Igła Deotymy - kasa do Jaskini Ciemnej - Jaskinia Ciemna - Góra Okopy - Wąwóz Smardzowicki - Bar "Okienko"

  Szlak czarny do Jaskini Łokietka

Złota Góra (parking) - Ojców (ruiny zamku) - Park Zamkowy - Wylot Doliny Sąspowskiej - Pstrągarnia w pobliżu Jonaszówki - Chełmowa Góra - Jaskinia Łokietka


  <- środowisko

 
  AGLER © 2006 - 2012