O P N

Źródełko Miłości

Źródełko Miłości jest jednym z wielu źródeł występujących na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego lecz z racji swej nazwy i położenia najbardziej znane. Żadna kochająca się para nie może przebywając w Ojcowie przejść obok niego obojętnie. Nie może nie zakosztować wody z tego "tajemniczego" zdroju.

Źródełko Miłości


Źródełko Miłości -->


Źródełko Miłości bierze swój początek pod lewym filarem Bramy Krakowskiej. Tam przed laty, przed budową drogi przebiegającej Doliną Prądnika między innymi obok wyżej wymienionej Bramy znajdował się jego naturalny wypływ. W związku z budową drogi woda została puszczona rurami pod drogą. Obecny kształt "wyeksponowania" ujęcia wody pochodzi z 1986 roku. Woda wypływa z postumentu do niecki w kształcie serca, celowo nawiązując do nazwy źródła. Jak wieść gminna niesie nazwa pochodzi od młodych wędrowców, którzy po wypiciu wody z tego źródła zapałali do siebie dozgonną miłością. Jak to z takimi opowieściami, jak nazwa wskazuje coś w tym musi być. No cóż pozostaje jedynie spróbować czy przypowieść mówi prawdę.

w głębi Brama Krakowska i Źródełko Miłości widziane sprzed Jaskini Ciemnej

<-- w głębi Brama Krakowska i Źródełko Miłości widziane sprzed Jaskini Ciemnej


Inne znane źródła na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego to: Źródło Harcerza, Źródło Ruskie i Źródło Filipowskiego w dolinie Sąspowskiej; Źródło św. Jana, obudowane w 1972 r., będący do 1933 r. ujęciem wody pitnej Ojcowa; Źródło Radości w pobliżu Wdowich Skał u wylotu Doliny Zachwytu; Źródło Młynnik w Dolinie Prądnika.


 
  AGLER © 2006 - 2012