Agroturystyka u Agaty – Willa Rechotka

Regulamin pobytu

 1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
 2. Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 następnego dnia.
 3. Rezerwacji apartamentu Goście mogą dokonać telefonicznie lub e-mailowo pod adresem noclegiojcow@interia.pl.
 4. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt. Zadatek należy wpłacić na konto „Agroturystyki u Agaty” do 3 dni po rezerwacji noclegu.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie poniżej 14 dni przed terminem rezerwacji, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 6. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych niezwłocznie po przyjeździe.
 7. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi. Zapłaty przyjmuje się w formie gotówkowej na miejscu lub bezgotówkowo na konto „Agroturystyki u Agaty”.
  Nie przyjmujemy płatności kartą.
 8. Właściciele „Agroturystyki u Agaty” nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe należące do Gości.
 9. Goście są zobowiązani do dbania o wyposażenie i urządzenia techniczne znajdujące się na wyposażeniu pokoju. Goście są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Właściciela obiektu o zauważonych usterkach.
 10. Za wszelkie usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 11. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokoju i dobra osobistego innych Gości.
 12. Wszystkich Gości obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 13. Osoby nie będące naszymi Gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właścicieli.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest korzystanie z grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu apartamentu. Przepis ten nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy komputerowych.
 15. Odpowiedzialność za osoby nieletnie i dzieci oraz ich czyny ponoszą rodzice.
 16. Odpowiedzialność za zwierzęta i szkody przez nie wyrządzone ponoszą ich właściciele.
 17. Do dyspozycji Gości jest bezpłatny, niestrzeżony parking. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz rzeczy w nich pozostawione.
 18. Część rekreacyjna Agroturystyki jest udostępniana nieodpłatnie do dyspozycji naszych Gości. Osoby niepełnoletnie mogą z niej korzystać tylko za zgodą i pod opieką rodziców.
 19. W całym budynku obowiązuje BEZWGLĘDNY ZAKAZ PALENIA. Osoby nie stosujące się do zakazu zostaną obciążone opłatą 200zł za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie firan.
 20. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.
 21. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100zł.
 22. W przypadku niestosowania się do regulaminu przez Gościa, Właściciel jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.

RODO

Polityka Prywatności Agroturystyki u Agaty

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

Drodzy Goście informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Agroturystyka u Agaty, mieszcząca się na ul. Jurajskiej 65 w Woli Kalinowskiej, 32-045 Sułoszowa.
 2. Państwa dane osobowe w postaci nazwiska, imienia i danych kontaktowych (tj. e-mail, numer telefonu), numeru rachunku bankowego przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, usług hotelarskich, jak również w celu realizacji zadań wynikających z zawartej umowy świadczenia usług.
 3. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować również wypełnianie przez Administratora obowiązków prawnych względem organów publicznych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie zadań z tytułu umowy.
 5. Dodatkowo po wyrażeniu zgody przez Państwa, dane będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody.
 6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane na podstawie umowy powierzenia następującym kategoriom odbiorców:
  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
  2. firmie świadczącej usługi obsługi księgowej,
  3. firmie świadczącej obsługę prawną.
 7. Państwa dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dodatkowo mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator danych nie przekazuje żadnych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator Państwa danych dokłada wszelkich starań w celu ich ochrony i nieudostępniania osobom postronnym.

 Administrator Danych Osobowych
Agroturystyka u Agaty